Merchants benefactors of Serbian education in Bosnia and Herzegovina in the 19th century

  • Borivoje Milošević University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina
Keywords: Serbian schools, merchants, benefactors, Bosnia and Herzegovina, Austria-Hungary

Abstract

Serbian education in the Bosnian Pashaluk developed during the 19th century in complex political circumstances. The small number of schools was accompanied by the low quality of teaching, which mostly had a religious dimension. In the middle of the 19th century, the Serbian merchant class became more involved in the work of Serbian schools. The previous school programs did not correspond to the needs of the merchant class, which demanded a more modern education. Many Serbian merchants from Bosanski Pashaluk financed the needs of Serbian schools, churches, magazines and various cultural societies. These Serbian patriots and benefactors understood the historical time in which they lived and the fact that the strong Serbian education was base of national identity and overall national progress.

References

Arhiv Republike Srpske (АRS), Digitalizovana građa, Ljetopisi srpskih škola u Bosni i Hercegovini. Ljetopis srpske osnovne škole u Bosanskom Novom.

ARS, Digitalizovana građa, Ljetopisi srpskih škola u Bosni i Hercegovini. Ljetopis srpskih škola u Sarajevu.

АRS, Digitalizovana građa, Ljetopisi srpskih škola u Bosni i Hercegovini. Ljetopis srpske pravoslavne osnovne škole glamočke.

АRS, Digitalizovana građa, Ljetopisi srpskih škola u Bosni i Hercegovini. Ljetopis srpske pravoslavne osnovne škole u Bihaću.

АRS, Digitalizovana građa, Ljetopisi srpskih škola u Bosni i Hercegovini. Ljetopis srpske narodne osnovne škole u Bosanskoj Gradišci 1850-1907.

АRS, Digitalizovana građa, Ljetopisi srpskih škola u Bosni i Hercegovini. Ljetopis srpske osnovne škole u Pocrnju.

Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, Sremski Karlovci (ASANUK), Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu, Iz sjednice šireg Eparhijskog upravnog i prosvjetnog savjeta, Banja Luka, 16/29. novembar 1905.

ASANUK, Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu, Pravila i uputstvo za osnivanje školskih fondova, 1909.

ASANUK, Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu, br. 315/1907.

ASANUK, Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu, 27. mart 1907; 8. avgust 1907.

ASANUK, Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu, br. 123/1907.

ASANUK, Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu, Srpska pravoslavna crkveno-školska opština u Brčkom, br. 9/1907.

ASANUK, Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu, Srpsko-pravoslavni crkveno-školski odbor u Mostaru, br. 325/1906.

Berić, D. (1995) Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini 1918–1941. In S. Terzić (Ed.), Bosna i Hercegovina od srednjeg veka do novijeg vremena (pp. 317–330). Istorijski institut-Pravna reč.

Bijelić, S. (1996). Kazivanje pametara o prošlosti Banje Luke i Krajine. Biblioteka Baština.

Bogićević, V. (1975). Pismenost u Bosni i Hercegovini, od pojave slovenske pismenosti u IX v. do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. godine. Veselin Masleša.

Bosanska vila. (1888, Novembar, 1). br. 21, 331.

Bosanska vila. (1906, Februar, 15). br. 3, 33–34.

Bosanska vila. (1898, Januar, 30). br. 2, 17–19.

Bosanska vila. (1912, Februar, 15). br. 3, 1912, 41–44.

Bosanska vila. (1908, Mart, 20). br. 8, 126.

Bosanska vila. (1898, Januar, 30). br. 2, 17–19.

Bosanska vila. (1899, Mart 15/30). br. 5–6, 76.

Bosanska vila. (1889, Avgust, 16). br. 16, 256.

Bosanska vila. (1903, Februar, 28). br. 4, 79–80.

Bosanska vila. (1892, Januar, 1). br. 1, 16.

Bosanska vila. (1903, Decembar, 31). br. 23–24, 410.

Bosanska vila. (1889, April, 1). br. 7, 98–99.

Bosanska vila. (1892, Februar, 29). br. 6, 81.

Bosanska vila. (1909, Januar, 15). br. 1, 16.

Bosanska vila. (1888, Septembar, 1). br. 17, 270.

Bosanska vila. (1896, April, 30). br. 8, 136.

Bosanska vila. (1889, Maj, 16). br. 10, 160.

Bosanska vila. (1891, Februar, 28). br. 4, 64.

Bosanska vila. (1891, Oktobar, 15). br. 19, 303

Bosanska vila. (1896, Novembar, 30). br. 22, 360.

Bosanska vila. (1888, Februar, 1). br. 3, 46.

Bosanska vila. (1897, Februar, 28). br. 4, 63.

Bosanska vila. (1890, Mart, 31). br. 6, 93.

Bosanska vila. (1886, Februar, 16). br. 4, 64.

Bosanska vila. (1890, April, 30). br. 8, 113.

Bosanska vila. (1904, Januar, 15). br. 1, 3.

Bosanska vila. (1890, Mart, 15). br. 5, 78.

Bosanska vila. (1891, Juli, 30). br. 14, 224.

Bosanska vila. (1890, Novembar, 15). br. 19–20, 319.

Bosanska vila. (1892, Maj, 20). br. 14, 224.

Bosanska vila. (1896, Juni, 30). br. 12, 185–187.

Bosanska vila. (1897, Oktobar, 15). br. 19, 304.

Bosanska vila. (1889, April, 15). br. 8, 124.

Bosanska vila. (1907, Oktobar, 15). br. 19–20, 322.

Bosanska vila. (1904, Maj, 15). br. 9, 161.

Bosanska vila. (1902, Avgust, 15). br. 14–15, 292.

Bosanska vila. (1896, April, 15). br. 7, 120.

Bosanska vila. (1891, Juni, 15 ). br. 11, 176.

Bosanska vila. (1904, Maj, 15). br. 9, 162.

Bosanska vila. (1892, Juni, 10). br. 16, 254–256.

Bosanska vila. (1892, April, 20). br. 11, 176.

Bosanska vila. (1897, Juni, 30). br. 12, 192.

Bosanski prijatelj, časopis saderžavajući potriebite koristne i zabavne stvari (1850). I, 132–133.

Bosansko-hercegovački istočnik. (1893). br. 10–11, 514–515.

Bosansko-hercegovački istočnik. (1891). br. 3, 121.

Božić, J. (2020). Demoliranje zgrada u antisrpskim demonstracijama u Sarajevu nakon atentata 28. juna 1914. godine. Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, 12, 131–173.

Branik. (1896, Novembar 12/24), br. 134.

Branković, B. (2022). Slaviće mene narod moj. Bogdan R. Milanović Krajišnik (1877–1902). Arhiv Republike Srpske: Udruženje arhivskih radnika Republike Srpskе.

Čokorilo, P., Pamučina, J., & Skenderova, S. (1976). Ljetopisi. Veselin Masleša.

Ćurić, H. (1954). Prve Hrvatske novine o školskim i prosvjetnim prilikama u Bosni i Hercegovini za vrijeme Turske. Naša škola, 1–2, 87–102; 9–10, 491–506.

Dabrobosanski istočnik. (1888, Juli), br. 7, 105–106.

Dabrobosanski istočnik. (1888, Oktobar). br. 10, 162.

Despić, M. (2021). Zapisi starog Sarajlije. SPKD „Prosvjeta“.

Dujmović. S. (2019). U ogledalu promjena. Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini: 1918–1941. Institut za historiju.

Giljferding A. (1972). Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji. Veselin Masleša.

Historijski arhiv Sarajevo (HAS), O–J, kut. 1, br. 373–375.

HAS, O–J, kut. 10, br. 2905, 2907.

HAS, O–J, kut. 10, br. 2906.

HAS, O–J, kut. 2, br. 661.

HAS, O–J, kut. 10, br. 2.002–3.010.

HAS, O–J, kut. 10, br. 2.910.

HAS, O–J, kut. 10, br. 3.015.

HAS, O–J, kut. 7, br. 2.237, 2.238.

HAS, O–J, kut. 10, br. 2.949.

HAS, O–J, kut. 10, br. 2.988.

HAS, O–BV–66, kut. 1, br. 3.

HAS O–BV–66. Uloga Srpskog sokola u Sarajevu.

Ilić, S. (2011). Atanasije Šola. Prilog proučavanju kulturne i političke istorije Srba u Bosni i Hercegovini. Akademska knjiga.

In memoriam, Risto Besarović. (1999). Prilozi, 28, 315–316.

Irijart, Š. (1981). Putopis iz vremena ustanka 1875–1876. Veselin Masleša.

Istočnik. (1907, Februar, 15). br. 3, 49–50.

Istočnik. (1904, Juni, 30). br. 11–12, 186.

Istočnik. (1902, Januar, 31). br. 1–2, 31–33.

Izveštaj o radnji Srpskog društva Crvenog krsta za vreme od 1. januara do 31. decembra 1884. (1886). Štamparija Napredne stranke.

Stojnić, B. & Pilipović, R. M. (Eds.). (2020). Izvori za istoriju Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini: zbornik dokumenata. Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiv Srpske pravoslavne crkve.

Кraljačić, T. (1987). Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882–1903). Veselin Masleša.

Kalendar Prosvjeta za 1906. (1905). 119–120.

Kalendar Prosvjeta za 1910. (1909). 233–241.

Каlendar Prosvjeta za 1931. (1930). 158–160.

Kalendar Prosvjeta za 1932. (1931). 169–172

Kalendar Prosvjeta za 1941. (1940). 71–76.

N. Krstić. (1860). Кratka istorija srbskog naroda za osnovne srbske škole. Državna štamparija.

Manđeralo, S. (1996–1999). Livanjski Kujundžići. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, 48–49, 187–216.

Мijanović, Z. (2009). Srpsko-pravoslavna osnovna škola u Trebinju. Tribunia, XII, 243–245.

Mikić, Đ. (2020). Narodna istorija Gradiške. Mali Beograd. Grad Gradiška.

Mikić. Đ. (1999). Srpska čitaonica u Banjoj Luci 1868–1941. godine. Institut za istoriju Banja Luka.

Milijašević, B. (2021). Lazar Trifković, dobrotvor Srpske Crkve i prosvjete, rodoljub i istoriograf. Istraživački centar Iskon.

Milošević, B. (2014). Austrougarska uprava i srpski sokolski pokret u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu. Prvi svjetski rat, uzroci i posljedice. ANURS, 241–253.

Milošević, B. (2019). Protjerivanje Vase Pelagića iz Bosne i Hercegovine 1869. godine. Srpski istorijski časopis, 2, 55–82.

Milošević, B. (2023). Svetosavske proslave u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom. Crkvene studije, 20, 467–480.

Niškanović, V. (1991). Despića kuća i zaostavština porodice Despić u zbirci Muzeja grada Sarajeva. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, 46, 185–205.

Papić, M. (1978). Istorija srpskih škola u Bosni i Hercegovini. Veselin Masleša.

Popović, V. (1949). Agrarno pitanje u Bosni i turski neredi za vreme reformnog režima Abdul-Medžida (1839–1861). Srpska akademija nauka.

Ristić, D. (2003). Stari srpski trgovci u Brčkom. D. Ristić.

Srbobran. (1865, Avgust, 14). br. 65.

Srpski glas. (1889, Januar, 25/Februar, 6). br. 4.

Sarajevski list. (1889, Februar, 24/Mart, 8). br. 28.

Sarajevski list. (1896, April, 13/25). br. 48.

Sarajevski list. (1888, Januar, 3/15). br. 6.

Sarajevski list. (1890, Mart 7/19). br. 33.

Spomenica četvorogodišnjeg rada Odbora gospođa „Kneginja Ljubica”. (1903). Električna štamparija i stereotipija Todora K. Naumovića.

Spomenica o Privrednikovoj dvadesetpetogodišnjici 1897–1923. (1923). Štamparija Zaštita.

Spomenica pedesetogodišnjice Nevesinjskog ustanka 1875–1925, urediо: К. Ј. Cvijović. (1925). Štamparija Đ. Jakšić.

Spomenica pedesetogodišnjice beogradske trgovačke omladine 1880–1930. (1931). b. i.

Srpska riječ. (1910, Avgust, 24/Septembar, 6). br. 183.

Srpska riječ. (1910, Februar, 2/22). br. 28.

Srpski orao, narodni ilustrovani kalendar za prestupnu godinu 1928. (1927). 24.

Školski vjesnik–stručni list Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. (1909, Avgust-septembar-оktobar). br. 8–10, 507–513.

Topić, D. (2020). Prnjavor i okolina na stranicama Bosanske vile. Udruženje istoričara Republike Srpske „Milorad Ekmečić”.

Učitelj, pedagoško-književni list. (1906). sv. I, god. XXVI, 47.

Urić. N. (2012). Prilog za povest porodice Gligorija Jeftanovića u tursko doba. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 7, 191–238.

Urić, N. (2008). Srpska škola u Višegradu (1865–1875). Istorijski časopis, LVII, 253–282.

Vrbaske novine. (1938, Maj, 11). br. 1.430.

Vrbaske novine. (1933, Septembar, 15). br. 207.

Vrbaske novine. (1933, Juni, 14). br. 127.

Vrbaske novine. (1933, Maj, 7). br. 107.

Vreme. (1927, Mart, 16). br. 1.882.

Vujčić, B. (2023). Uspon i pad malog Beograda. JU Zavičajni muzej Gradiška.

Zastava. (1878, Juni 4/16). br. 87.

Ženski svet. (1907, Oktobar, 1). br. 10, 232–233.

Published
2024-02-21
How to Cite
Milošević, B. (2024). Merchants benefactors of Serbian education in Bosnia and Herzegovina in the 19th century. Synesis: Journal for Humanities and Social Sciences, 5(1), 31-48. https://doi.org/10.7251/SIN2401002M
Section
Articles