Contact

SINEZA
Časopis za humanističke i društvene nauke
Univerzitet u Banjoj Luci
Filozofski fakultet
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78000 Banja Luka

Principal Contact

Miroslav Galić
Technical Editor
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Support Contact

Miroslav Galić